محصولات
پنبه پزشکی پنبه ای
سواب نمونه برداری یکبار مصرف
چوب سواب گلو
نمونه دهانه رحم
کیت جمع آوری DNA بزاق
برس سیتولوژی دهانه رحم
برس سیتولوژی یکبار مصرف
منگنه یکبار مصرف پوست
استاپلر یکبار مصرف جراحی
منگنه یکبار مصرف بواسیر
تروکارهای یکبار مصرف لاپاروسکوپی
کیف بازیابی نمونه لاپاروسکوپی